திருவிழா படங்கள்

சில‌ ப‌ட‌ங்க‌ள்

canada-sannithy-21st-aug-005jpg_536748936_o canada-sannithy-21st-aug-004jpg_536863511_o canada-sannithy-21st-aug-030jpg_536749096_o
View more photos >

தொட‌ர்பு

தொலைபேசி எண்:

(416)731 – 8453

விலாச‌ம்:
ஸ்ரீ செல்வச் சந்நிதி கோவில் அமைந்துள்ள இடம்

ஸ்ரீ செல்வச் சந்நிதி கோவில் அமைந்துள்ள இடம்